Y Ffordd mae ein Gwasanaethau’n Gweithio

YMGYNGHORIAD CYCHWYNNOL Mae ein hymgynghoriad cychwynnol yn cynnwys;
  • Holiadur manwl i warcheidwaid anifeiliaid anwes ei gwblhau i roi gwybodaeth gefndirol (cliciwch ar y botwm Holiadur Ymddygiad Ci i’w weld isod)
  • Ymgynghoriad 2 – 3 awr trwy Zoom i drafod yr ymddygiad problemus a/neu nodau hyfforddi
  • Cylchlythyr misol gydag erthyglau, dolenni, cynhyrchion a digwyddiadau diddorol (mae angen i chi danysgrifio i dderbyn hwn)
  • Blaenoriaeth i gael mynediad at ein digwyddiadau cyn iddynt fynd yn gyhoeddus drwy’r cylchlythyr misol
  • Mynediad at lawer o wybodaeth sy’n berthnasol i les cyffredinol eich anifail anwes
  • Mae teithio o fewn 15 milltir i SY25 6EJ wedi’i gynnwys ar gyfer ymweliadau cartref
  • Mae gostyngiad o 15% ar gael i siaradwyr Cymraeg sy’n barod i adael i mi ymarfer fy Nghymraeg ychydig yn ystod ymgynghoriad

Cysylltwch

Ar gyfer ymgynghoriadau cychwynnol, dechreuwch drwy lenwi ein Holiadur Ymddygiad (cliciwch y botwm isod). I drefnu apwyntiadau dilynol, cliciwch ar y botwm isod
Ar gyfer ymgynghoriadau cychwynnol, dechreuwch drwy lenwi ein Holiadur Ymddygiad (cliciwch y botwm isod).

Ein Prisiau

Dyddiau
Maw-Gwe,
Cyn 6pm
Noson ac Penwythnosaus
Ar ol 6pm,
ac dydd Sadwrn
Ymgynghoriad Cychwynnol – trwy Zoom, gan gynnwys anfon nodiadau manwl ar ôl yr ymgynghoriad
£150.00
£180.00
Apwyntiadau dilynol ar ein safle*
£45.00
yr awr
£55.00
yr awrr
Apwyntiadau dilynol ar ein safle*
(pan delir am 4+ ymgynghoriad ymlaen llaw)
£40.00
yr awr
£50.00
yr awr
Apwyntiadau Dilynol – ymweliad cartref (teithio yn ychwanegol, gweler isod)
£50.00
yr awr
£60.00
yr awr
Taith Gerdded Hyfforddi Unigol gyda Chleient – (dyddiau'r wythnos yn unig) (teithio ychwanegol, gweler isod)
£40.00
yr awr
-
Ymweliad Milfeddyg yng Nghwmni
£50.00
£50.00
Teithio dros radiws o 15 milltir o SY25 6EJ
(yn ôl amcangyfrif amser mapiau Google)
£8.00 am bob
15 munud
£8.00 am bob
15 munud