Archebu Apwyntiad

Os ydw i eisoes wedi’ch gweld chi ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol, dewiswch eich dyddiad/au o’r calendr isod (gan gofio ei bod yn rhatach archebu bloc o 4) a rhoi rhai manylion sylfaenol er mwyn i mi fod yn hollol glir pwy ydych chi!

Cliciwch Cyflwyno ar ôl ei gwblhau i anfon y wybodaeth atom.

Yna, byddaf yn cysylltu cyn gynted â phosibl i gadarnhau eich archeb.

Gwybodaeth Bwysig i Gleientiaid Newydd

Os hoffech fy ngweld ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol, dechreuwch drwy lenwi a dychwelyd yr holiadur yma.  Pan fyddwch wedi derbyn cydnabyddiaeth ein bod wedi’i dderbyn, dewiswch eich diwrnod ac amser o’r dyddiadur ar-lein.

Os ydych yn siarad Cymraeg, ac yn barod i adael i mi ymarfer fy Nghymraeg yn ystod eich ymgynghoriad, byddaf yn ad-dalu 15% o’ch ffi.

Book an Appointment

If I have seen you already for an initial consultation, then please select your preferred date/s from the calendar below (remembering it’s cheaper to book a block of 4) and provide some basic details so I am 100% clear who you are !

Click Submit once completed to send the information to us.

I’ll then be in touch asap to confirm your booking.

Important Information for New Clients

If you would like to see me for an initial consultation, please start by completing and returning the questionnaire here.  When you have received acknowledgement that we have received it, then please choose your preferred day and time from the on line diary.

If you are a Welsh speaker, and are willing to let me practise my Welsh during your consultation, I will refund 15% of your fee.

<2020> March
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Feb 24
Unavailable
Feb 25
Unavailable
Feb 26
Unavailable
Feb 27
Unavailable
Feb 28
Feb 29
Unavailable
1
Unavailable
2
Unavailable
3
Fully Booked
4
Fully Booked
5
Fully Booked
6
7
Fully Booked
8
Unavailable
9
Unavailable
10
Fully Booked
11
Fully Booked
12
Fully Booked
13
14
Fully Booked
15
Unavailable
16
Unavailable
17
Fully Booked
18
Fully Booked
19
Fully Booked
20
21
Fully Booked
22
Unavailable
23
Unavailable
24
Fully Booked
25
Fully Booked
26
Fully Booked
27
28
Fully Booked
29
Unavailable
30
Unavailable
31
Fully Booked
Apr 1
Fully Booked
Apr 2
Fully Booked
Apr 3
Apr 4
Fully Booked
Apr 5
Unavailable
-Available
-Booked
-Unavailable

Your Chosen Date

Please select your preferred tour date from the calendar.

Booking Details